Godło
ZSP 1

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1

Szkoła Podstawowa Nr 16
Przedszkole Miejskie Nr 2
Aktualnosci

Aktualności

Aktualnosci_m
Europejski Tudzien Autyzmu
14 listopada 2022
Z okazji Europejskiego Tygodnia Autyzmu, który będziemy obchodzili w naszej szkole 1-7.12.2022 r. zapraszam naszych uczniów oraz przedszkolaków do wzięcia udziału w konkursie plastycznym.
Wszystkie informacje znajdziecie w regulaminie poniżej
Serdecznie zapraszam! A. Kozak
Regulamin


Aktualnosci_m
Moja dzielnica, moje miasto
17 października 2022

Aktualnosci_m
KURATORYJNE KONKURSY PRZEDMIOTOWE
07 września 2022
W dniach 18-27. 10.2022 r. w naszej szkole odbędą się kuratoryjne konkursy przedmiotowe.
Do udziału w konkursie z danego przedmiotu uczniowie na etapie szkolnym (I stopień) przystępują na zasadzie dobrowolności. Do kolejnych etapów (II i III stopień) przechodzą ci uczniowie, którzy zdobędą odpowiednią liczbę punktów (informacja o ilości wymaganych punktów w regulaminach). Dodatkowe informacje-data, godzina, zakres wiedzy na etapie szkolnym rodzice uczniów klas 4-8 otrzymali wiadomością na dziennik. Uczniowie chętni do udziału w konkursach zgłaszają się do nauczyciela danego przedmiotu.

Informacje dotyczące organizacji konkursów
https://kuratorium.katowice.pl/wp-content/uploads/2022/09/informacje-2022_2023.pdf

Regulaminy poszczególnych konkursów.
Język polski – https://kuratorium.katowice.pl/wp-content/uploads/2022/09/regulamin-jezyk-polski41.pdf
Matematyka – https://kuratorium.katowice.pl/wp-content/uploads/2022/09/regulamin-matematyka1.pdf
Historia – https://kuratorium.katowice.pl/wp-content/uploads/2022/09/regulamin-historia.pdf
Biologia – https://kuratorium.katowice.pl/wp-content/uploads/2022/09/regulamin-biologia11.pdf
Chemia – https://kuratorium.katowice.pl/wp-content/uploads/2022/09/regulamin-chemia1.pdf
Fizyka – https://kuratorium.katowice.pl/wp-content/uploads/2022/09/regulamin-fizyka.pdf
Geografia – https://kuratorium.katowice.pl/wp-content/uploads/2022/09/regulamin-geografia.pdf
Język angielski – https://kuratorium.katowice.pl/wp-content/uploads/2022/09/regulamin-jezyk-angielski.pdf
Język niemiecki – https://kuratorium.katowice.pl/wp-content/uploads/2022/09/regulamin-jezyk-niemiecki.pdf
Aktualnosci_m
Zebrania z rodzicami
02 września 2022
Serdecznie zapraszamy na zebrania 6 września według harmonogramu!

Aktualnosci_m
Rozpoczęcie roku szkolnego
26 sierpnia 2022

Aktualnosci_m
Spotkanie organizacyjne klas pierwszych
25 sierpnia 2022
Serdecznie zapraszamy rodziców klas pierwszych na spotkanie organizacyjne z wychowawcami 29.08 (poniedziałek) o godz. 17:00.


Aktualnosci_m
Informacje dla Rodziców przyszłorocznych klas pierwszych
17 czerwca 2022
Prosimy o zapoznanie się z naszą ofertą:
1. Obowiązkowe zajęcia to: 18 godzin edukacji wczesnoszkolnej, czyli edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna, matematyczna, informatyczna, muzyczna, plastyczna, techniczna i wychowanie fizyczne, 2 godziny języka angielskiego, a także wg zgłoszenia 2 godziny religii (w tygodniu).
2. Po ukończeniu lekcji wychowawcy odprowadzają dzieci do świetlicy wg zgłoszenia, a pozostali uczniowie są przekazywani rodzicom przed szkołą.
3. Uczniowie mogą korzystać z zajęć świetlicowych na podstawie zgłoszenia zgodnie z obowiązującym regulaminem świetlicy. Karta zgłoszenia do świetlicy jest dostępna do pobrania poniżej oraz w szatni szkolnej. Pobrane i wypełnione zgłoszenie należy wrzucić do skrzynki przy wejściu do szkoły (nie zostawiamy ich na stoliku).
4. Świetlica czynna jest od 7:00 do 17:00. Pierwszeństwo zapisu mają dzieci, których oboje rodzice pracują.
5. Na terenie szkoły funkcjonuje stołówka, z której korzystają uczniowie zapisani na obiady. Karta zgłoszenia na obiady jest dostępna do pobrania poniżej oraz w szatni szkolnej. Pobrane i wypełnione zgłoszenie należy wrzucić do skrzynki przy wejściu do szkoły (nie zostawiamy ich na stoliku).
6. Na przerwach uczniowie przebywają pod stałą opieką wychowawcy lub nauczyciela dyżurującego.
7. Na terenie placówki (w godzinach urzędowania) uczniom w razie potrzeby służy pomocą pielęgniarka, logopeda i pedagog szkolny.
8. W pierwszych dniach nauki szkolnej dzieci otrzymują kluczyki do osobistych szafek w szatni. Prosimy o przyniesienie smyczek (szczegóły na zebraniu).
9. Na terenie szkoły obowiązuje obuwie zmienne.
10. Uczniowie mogą uczestniczyć w różnorodnych zajęciach pozalekcyjnych zgodnie z zainteresowaniami i przedstawioną we wrześniu ofertą.
11. W szkole korzystamy z Dziennika Elektronicznego. Do pierwszego logowania należy podać wychowawcy swój adres e-mailowy.

Szczegółowe informacje przekazane będą podczas spotkania z wychowawcami klas pod koniec sierpnia (szczegóły zostaną podane na stronie szkoły).

Pliki do pobrania:
Karta złoszenia dziecka do świetlicy szkolnej.(docx)
Karta złoszenia dziecka na stołówkę szkolną.(pdf)
Wyprawka pierwszoklasisty(pdf)

Informacje dotyczące rozpoczęcia roku szkolnego będą podane na stronie internetowej naszej szkoły w ostatnim tygodniu sierpnia oraz na drzwiach placówki przy wejściu głównym.

ZSP 1

Oficjalna strona Zespółu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Gliwicach. W skład Zespołu wchodzą: Szkoła Podstawowa Nr 16 oraz Przedszkole Miejskie Nr 2.

 

Informacje kontaktowe

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
  44-122 Gliwice ul. Kilińskiego 1
  32 2304688
  32 2304688
  sekretariat@zsp1.gliwice.eu
Skrytka ePUAP: /zsp1_w_gliwicach/SkrytkaESP
Copyright © 2015 Wydawnictwo Pentakl. All rights reserved.
Responsive School Page, developed by Wydawnictwo Pentakl.