Godło
ZSP 1

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1

Szkoła Podstawowa Nr 16
Przedszkole Miejskie Nr 2
Aktualnosci

Aktualności

Aktualnosci_m
Szanowni Państwo
18 października 2021
Informujemy, że powstała Internetowa Platforma Specjalistyczno-Doradcza:
https://pwpp.uksw.edu.pl
Internetowa Platforma Specjalistyczno - Doradcza ma stanowić źródło wiedzy teoretycznej i przykładów praktycznych, przydatnych przy redukcji negatywnych skutków sytuacji problemowych w oświacie. Gwarantuje nieograniczony w czasie i miejscu dostęp do konsultacji i materiałów dydaktycznych oraz badawczych. Poprzez platformę można zapisywać się na dyżury do specjalistów oraz na szkolenia (systematycznie będą dodawane nowe).
Platforma skierowana jest do: dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych, wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych i Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii, nauczycieli, dyrektorów szkół, rodziców oraz specjalistów (m.in. pedagogów, psychologów, terapeutów).
Aktualnosci_m
KONKURSY PRZEDMIOTOWE 2021/2022 organizowane przez Kuratorium Oświaty w Katowicach.
29 września 2021
Zapraszamy naszych uczniów do udziału w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Katowicach. Konkursy z poszczególnych przedmiotów w naszej szkole odbywać się będą zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie Kuratorium Oświaty w Katowicach i według wskazań Dyrektora (pierwszy stopień). Zagadnienia (zakresy wiedzy i umiejętności oraz proponowanej literatury na poszczególne stopnie Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego) i terminy przekazane zostaną zainteresowanym uczniom przez nauczycieli uczących danego przedmiotu.
Kryteria kwalifikacji uczestników do poszczególnych stopni konkursu:
1) do I stopnia (szkolnego) przystępują uczniowie na zasadzie dobrowolności-zgłoszenie u nauczyciela danego przedmiotu lub u p.M.Kopczyńskiej.
2) do II stopnia (rejonowego) kwalifikują się uczniowie – zwani dalej uczestnikami konkursu, którzy w stopniu szkolnym uzyskają co najmniej 85 % punktów możliwych do zdobycia,
3) do III stopnia (wojewódzkiego) kwalifikują się uczestnicy stopnia rejonowego, którzy na tym stopniu uzyskają co najmniej 90% punktów możliwych do zdobycia.
Wszystkie informacje dotyczące organizacji i przebiegu Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych woj. śląskiego w roku szkolnym 2019/2020, a także Regulaminy, umieszczane są na stronach internetowych organizatorów.
http://www.kuratorium.katowice.pl
Aktualnosci_m
Zebrania z rodzicami
06 września 2021
Zapraszamy na zebrania z rodzicami w dniu 07.09.2021 r. (wtorek)
klasy IV – VIII godz. 16:00
klasy I – III godz. 18:00
Do szkoły wchodzimy wejściem głównym i kierujemy się do przydzielonych sal (informacje u wychowawców).
Przypominamy o obowiązku zakrywania nosa i ust.
Aktualnosci_m
Industriada
03 września 2021
W1
Aktualnosci_m
Początek roku szkolnego
30 sierpnia 2021
W1
Aktualnosci_m
Wyżywienie - nowa stawka
17 sierpnia 2021
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Gliwicach informuje, że w związku ze wzrostem cen artykułów spożywczych niezbędnych do przygotowania posiłków, z dniem 1 września 2021r stawka żywieniowa dla uczniów SP 16 wyniesie:
1. Obiad - 4,00 zł
Aktualnosci_m
Informacje dla Rodziców przyszłorocznych klas pierwszych - przypomnienie
18 sierpnia 2021
Prosimy o zapoznanie się z naszą ofertą:
1. Obowiązkowe zajęcia to: 18 godzin edukacji wczesnoszkolnej, czyli edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna, matematyczna, informatyczna, muzyczna, plastyczna, techniczna i wychowanie fizyczne, 2 godziny języka angielskiego, a także wg zgłoszenia 2 godziny religii (w tygodniu).
2. Na terenie szkoły obowiązuje obuwie zmienne.
3. Na uroczystościach szkolnych obowiązuje strój galowy:
dziewczynki – biała bluzka, granatowa lub czarna spódniczka
chłopcy – biała koszula, granatowe lub czarne spodnie.
4. Po ukończeniu lekcji wychowawcy odprowadzają dzieci do świetlicy wg zgłoszenia, a pozostali uczniowie są przekazywani rodzicom przed szkołą.
5. Uczniowie mogą korzystać z zajęć świetlicowych na podstawie zgłoszenia zgodnie z obowiązującym regulaminem świetlicy. Kartę zgłoszenia do świetlicy do wypełnienia przez rodziców uczniowie otrzymają od wychowawcy w pierwszych dniach września lub jest dostępna do pobrania poniżej. Pobrane i wypełnione zgłoszenie można wrzucić do skrzynki przy wejściu do szkoły lub oddać bezpośrednio w świetlicy szkolnej a w czasie wakacji w sekretariacie szkoły.
6. Świetlica czynna jest od 7:00 do 17:00. Pierwszeństwo zapisu mają dzieci, których oboje rodzice pracują.
7. Na terenie szkoły funkcjonuje stołówka, z której korzystają uczniowie zapisani na obiady (zapisy u wychowawców świetlicy).
8. Na przerwach uczniowie przebywają pod stałą opieką wychowawcy lub nauczyciela dyżurującego.
9. Na terenie placówki ( w godzinach urzędowania) uczniom w razie potrzeby służy pomocą pielęgniarka, logopeda i pedagog szkolny.
10. W drugim dniu nauki szkolnej dzieci otrzymują kluczyki do osobistych szafek w szatni. Prosimy o przyniesienie smyczek (szczegóły na zebraniu).
11. Uczniowie mogą uczestniczyć w różnorodnych zajęciach pozalekcyjnych zgodnie z zainteresowaniami i przedstawioną we wrześniu ofertą.
13. W szkole korzystamy z Dziennika Elektronicznego. Do pierwszego logowania należy podać wychowawcy swój adres e-mailowy.

Szczegółowe informacje przekazane będą podczas zebrań z wychowawcami poszczególnych klas na początku roku szkolnego.

Pliki do pobrania:
Karta złoszenia dziecka do świetlicy szkolnej.(doc)
Wyprawka pierwszoklasisty(docx)

Informacje dotyczące rozpoczęcia roku szkolnego będą podane na stronie internetowej naszej szkoły w ostatnim tygodniu sierpnia oraz na drzwiach placówki przy wejściu głównym.
ZSP 1

Oficjalna strona Zespółu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Gliwicach. W skład Zespołu wchodzą: Szkoła Podstawowa Nr 16 oraz Przedszkole Miejskie Nr 2.

 

Informacje kontaktowe

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
  44-122 Gliwice ul. Kilińskiego 1
  32 2304688
  32 2304688
  sekretariat@zsp1.gliwice.eu
Skrytka ePUAP: /zsp1_w_gliwicach/Skład_ESP
Copyright © 2015 Wydawnictwo Pentakl. All rights reserved.
Responsive School Page, developed by Wydawnictwo Pentakl.