Godło
ZSP 1

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1

Szkoła Podstawowa Nr 16
Przedszkole Miejskie Nr 2
Kalendarium

Kalendarium

Kalendarium na rok szkolny 2019/2020

02.09.2019
- uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
10.09.2019
- zebrania z rodzicami: klasy I-III godz. 17:00, klasy IV-VIII godz. 18:00
03.12.2019
- zebrania z rodzicami: klasy IV-VIII godz. 16:30 - 17:30, klasy I-III godz. 17:30 - 18:30,
powiadomienie o zagrożeniu oceną niedostateczną oraz o zagrożeniu oceną naganną z zachowania na zakończenie I semestru nauki;
23-31.12.2019
- zimowa przerwa świąteczna;
07.01.2020
- konferencja klasyfikacyjna;
07.01.2020
- zakończenie I semestru;
13-26.01.2020
- ferie zimowe
28.01.2020
- konferencja plenarna podsumowująca I-sze półrocze
25.02.2020
- konsultacje indywidualne dla rodziców: klasy I-III godz. 16:30 - 17:30, klasy IV-VIII godz. 17:30 - 18:30
06-08.04.2020
- rekolekcje parafialne;
09-14.04.2020
- wiosenna przerwa świąteczna
21-23.04.2020
- Egzamin Ósmoklasisty;
19.05.2020
- zebrania z rodzicami: klasy IV – VIII godz. 16:30, klasy I – III godz. 18:00;
powiadomienie o zagrożeniu oceną niedostateczną oraz o zagrożeniu oceną naganną z zachowania na zakończenie II semestru nauki;
19.05.2020
- powiadomienie rodziców o wszystkich prognozowanych ocenach przedmiotowych oraz z zachowania
23.06.2020
- konferencja klasyfikacyjna;
26.06.2020
- zakończenie roku szkolnego 2019/2020;
26.06.2019
- konferencja plenarna podsumowująca rok szkolny
14.10.2019 - dzień wolny od zajęć lekcyjnych na podstawie art. 74 Karty Nauczyciela
Dni wolne od zajęć dydaktycznych: 20.12.2019, 21-24.04.2020, 1.06.2020, 12.06.2020, 25.06.2020
KOMUNIUKAT!
W związku z rozporządzeniem MEN Egzamin Ósmoklasisty nie odbył się w dniach 21-23.04.2020 r. Lekcje dla wszystkich klas odbyły się według planów.
Według nowego rozporządzenia MEN Egzamin Ósmoklasisty odbędzie się w dniach 16-18.06.2020 r.
W związku z ogłoszeniem nowego terminu egzaminu, dla klas I-VII dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych są dni 16-18.06.2020 r.
ZSP 1

Oficjalna strona Zespółu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Gliwicach. W skład Zespołu wchodzą: Szkoła Podstawowa Nr 16 oraz Przedszkole Miejskie Nr 2.

 

Informacje kontaktowe

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
  44-122 Gliwice ul. Kilińskiego 1
  32 2304688
  32 2304688
  sekretariat@zsp1.gliwice.eu
Copyright © 2015 Wydawnictwo Pentakl. All rights reserved.
Responsive School Page, developed by Wydawnictwo Pentakl.