Godło
ZSP 1

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1

Szkoła Podstawowa Nr 16
Przedszkole Miejskie Nr 2
Kalendarium

Kalendarium

Kalendarium na rok szkolny 2020/2021

01.09.2020
- uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
08.09.2020
- zebrania z rodzicami: klasy I-III godz. 16:00, klasy IV-VIII godz. 18:00
03.11.2020
- konsultacje indywidualne dla rodziców godz. 16.00- 17.00,
konsultacje po wcześniejszym uzgodnieniu z wychowawcą klasy lub nauczycielem przedmiotowym.
22.12.2020
- Powiadomienie o ocenach prognozowanych oraz z zachowania na zakończenie I semestru nauki.
Powiadomienie dziennikiem elektonicznym o zagrożeniu oceną niedostateczną oraz o zagrożeniu oceną naganną z zachowania na zakończenie I semestru nauki;
Odczytanie wiadomości równoznaczne jest z potwierdzeniem informacji o zagrożeniach przez rodzica, prawnego opiekuna.
23.12-03.01.2021
- zimowa przerwa świąteczna;
04.01-17.01.2021
- ferie zimowe
26.01.2021
- konferencja klasyfikacyjna na zakończenie I semestru;
02.02.2021
- konferencja plenarna podsumowująca I-sze półrocze
23.03.2021
- konsultacje indywidualne dla rodziców godz. 16.00-17.00,
konsultacje po wcześniejszym uzgodnieniu z wychowawcą klasy lub nauczycielem przedmiotowym.
29-31.03.2021
- rekolekcje parafialne;
01-06.04.2021
- wiosenna przerwa świąteczna
25-27.05.2021
- Egzamin Ósmoklasisty;
18.05.2021
- konsultacje indywidualne dla rodziców, klasy I- III godz. 17.00, klasy IV- VIII godz. 18.00
Powiadomienie rodziców o wszystkich prognozowanych ocenach przedmiotowych oraz z zachowania.
Powiadomienie o zagrożeniu oceną niedostateczną oraz o zagrożeniu oceną naganną z zachowania na zakończenie II semestru (roku szkolnego).
18.06.2021
- konferencja klasyfikacyjna;
25.06.2021
- zakończenie roku szkolnego 2020/2021;
25.06.2021
- konferencja plenarna podsumowująca rok szkolny
14.10.2020 - dzień wolny od zajęć lekcyjnych na podstawie art. 74 Karty Nauczyciela
Dni wolne od zajęć dydaktycznych: 02.11.2020, 25-27.05.2021 (egzaminy), 28.05.2021, 04.06.2021
ZSP 1

Oficjalna strona Zespółu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Gliwicach. W skład Zespołu wchodzą: Szkoła Podstawowa Nr 16 oraz Przedszkole Miejskie Nr 2.

 

Informacje kontaktowe

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
  44-122 Gliwice ul. Kilińskiego 1
  32 2304688
  32 2304688
  sekretariat@zsp1.gliwice.eu
Skrytka ePUAP: /zsp1_w_gliwicach/Skład_ESP
Copyright © 2015 Wydawnictwo Pentakl. All rights reserved.
Responsive School Page, developed by Wydawnictwo Pentakl.