Godło
ZSP 1

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1

Szkoła Podstawowa Nr 16
Przedszkole Miejskie Nr 2
Dokumentacja

Zdalne nauczanie - od 27.01.2022r.

Klasy V-VIII
UWAGA! Klasy 5-8 aktualnie nie pracują na padletach, wszystkie lekcje odbywają się online wg dotychczasowych planów lekcji. Plany udostępnione są na dzienniku oraz w kalendarzu na platformie Teams.
Klasy I-IV
Klasy I-IV od 27.01.2022r. nadal pracują w systemie stacjonarnym.

Padlety


Dokumenty1
Dokumenty1
Dokumenty1
Dokumenty1
Dokumenty1

Inspektor Ochrony Danych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Gliwicach przypomina
Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie
chciałabym przypomnieć, iż w trakcie lekcji online oraz używania platformy edukacyjnej obowiązuje całkowity i bezwzględny zakaz fotografowania, nagrywania lub utrwalania w jakiejkolwiek formie lub za pomocą jakichkolwiek urządzeń prowadzonej lekcji oraz biorących w niej udział nauczycieli oraz uczniów. Dodatkowo pragnę podkreślić iż wszelkie materiały stworzone przez nauczycieli na potrzeby prowadzenia lekcji online - konspekty, nagrania głosowe, filmy, teksty, obrazki itp. - są własnością nauczyciela i ich użycie do celów innych niż przedstawione przez nauczyciela (bez jego wiedzy i zgody) będzie naruszeniem prawa. W przypadku pozyskania przez szkołę informacji o rozpowszechnianiu wyżej wymienionych nagrań lub niewłaściwego wykorzystania przygotowanych materiałów nauczycielowi przysługuje szereg środków prawnych mających na celu ochronę jego wizerunku i jego dzieł, łącznie z drogą postępowania sądowego. Ponadto obowiązuje zakaz zakłócania przebiegu zajęć poprzez wprowadzenie jakichkolwiek treści niezwiązanych z prowadzoną lekcją.
Z poważaniem
Małgorzata Kaczorowska
Inspektor Ochrony Danych
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Gliwicach
ZSP 1

Oficjalna strona Zespółu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Gliwicach. W skład Zespołu wchodzą: Szkoła Podstawowa Nr 16 oraz Przedszkole Miejskie Nr 2.

 

Informacje kontaktowe

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
  44-122 Gliwice ul. Kilińskiego 1
  32 2304688
  32 2304688
  sekretariat@zsp1.gliwice.eu
Skrytka ePUAP: /zsp1_w_gliwicach/SkrytkaESP
Copyright © 2015 Wydawnictwo Pentakl. All rights reserved.
Responsive School Page, developed by Wydawnictwo Pentakl.