Godło
ZSP 1

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1

Szkoła Podstawowa Nr 16
Przedszkole Miejskie Nr 2
Dokumentacja

Zdalne nauczanie - od 23.10.2020r.

Lekcje uszeregowane są klasami. Należy wybrać swoją klasę, następnie interesujący nas przedmiot. (plany lekcji znajdują się poniżej folderów)

Dokumenty1
Dokumenty1
Dokumenty1
Dokumenty1
Dokumenty1
Dokumenty1
Dokumenty1
Dokumenty1
Dokumenty1
Dokumenty1
Dokumenty1
Dokumenty1
Dokumenty1
Dokumenty1
Dokumenty1
Dokumenty1
Dokumenty1
Dokumenty1
Dokumenty1
Dokumenty1
Dokumenty1
Dokumenty1
Dokumenty1
Dokumenty1

Plany lekcji kl. I-III


Część zajęć odbywać się będzie online na platformie Teams (informacja na planie), część na padletach dostępnych powyżej.


Plany lekcji kl. IV - VIII - od 15.02.2021 - pliki pdf


Część zajęć odbywać się będzie online na platformie Teams (informacja w kalendarzu), część na padletach dostępnych powyżej.


Dyżury konsultacji z rodzicami podczas zdalnego nauczania

W tabeli poniżej umieszczone są dyżury nauczycieli dla rodziców. Przed każdym dyżurem Rodzic jest zobowiązany do wcześniejszego umówienia się z nauczycielem przez dziennik vulcan. Spotkanie odbywa się przez aplikację Teams, Rodzic korzysta z konta swojego dziecka.

Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie
chciałabym przypomnieć, iż w trakcie lekcji online oraz używania platformy edukacyjnej obowiązuje całkowity i bezwzględny zakaz fotografowania, nagrywania lub utrwalania w jakiejkolwiek formie lub za pomocą jakichkolwiek urządzeń prowadzonej lekcji oraz biorących w niej udział nauczycieli oraz uczniów. Dodatkowo pragnę podkreślić iż wszelkie materiały stworzone przez nauczycieli na potrzeby prowadzenia lekcji online - konspekty, nagrania głosowe, filmy, teksty, obrazki itp. - są własnością nauczyciela i ich użycie do celów innych niż przedstawione przez nauczyciela (bez jego wiedzy i zgody) będzie naruszeniem prawa. W przypadku pozyskania przez szkołę informacji o rozpowszechnianiu wyżej wymienionych nagrań lub niewłaściwego wykorzystania przygotowanych materiałów nauczycielowi przysługuje szereg środków prawnych mających na celu ochronę jego wizerunku i jego dzieł, łącznie z drogą postępowania sądowego. Ponadto obowiązuje zakaz zakłócania przebiegu zajęć poprzez wprowadzenie jakichkolwiek treści niezwiązanych z prowadzoną lekcją.
Z poważaniem
Małgorzata Kaczorowska
Inspektor Ochrony Danych
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Gliwicach
ZSP 1

Oficjalna strona Zespółu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Gliwicach. W skład Zespołu wchodzą: Szkoła Podstawowa Nr 16 oraz Przedszkole Miejskie Nr 2.

 

Informacje kontaktowe

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
  44-122 Gliwice ul. Kilińskiego 1
  32 2304688
  32 2304688
  sekretariat@zsp1.gliwice.eu
Skrytka ePUAP: /zsp1_w_gliwicach/Skład_ESP
Copyright © 2015 Wydawnictwo Pentakl. All rights reserved.
Responsive School Page, developed by Wydawnictwo Pentakl.