Godło
ZSP 1

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1

Szkoła Podstawowa Nr 16
Przedszkole Miejskie Nr 2
Rekrutacja

Rekrutacja do klas I

Informacje dla rodziców przyszłorocznych klas I

Rekrutacja

Lista dzieci spoza obwodu zakwalifikowanych do klasy 1
Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka

Szanowni Rodzice!
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Gliwicach informuje, że nabór uczniów do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021 zamieszkałych w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 16 rozpoczyna się 2 marca 2020r.

Rodzice/ prawni opiekunowie składają zgłoszenie dziecka w sekretariacie ZSP 1 (druk dostępny poniżej lub w sekretariacie szkoły)
Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej
Klauzula informacyjna

Rodziców dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły, prosimy o informację w przypadku wyboru innej placówki.

Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły biorą udział w rekrutacji zgodnie z "Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice" - pdf.

Rekturacja dzieci poza obwodem szkoły - dokumenty:

Terminy postępowania rekrutacyjnego
Wniosek o przyjęcie
Klauzula informacyjna

ZSP 1

Oficjalna strona Zespółu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Gliwicach. W skład Zespołu wchodzą: Szkoła Podstawowa Nr 16 oraz Przedszkole Miejskie Nr 2.

 

Informacje kontaktowe

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
  44-122 Gliwice ul. Kilińskiego 1
  32 2304688
  32 2304688
  sekretariat@zsp1.gliwice.eu
Copyright © 2015 Wydawnictwo Pentakl. All rights reserved.
Responsive School Page, developed by Wydawnictwo Pentakl.