Rekrutacja do przedszkola na rok 2021/2022

Lista kandydatów zakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniającej (docx)


Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym


Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym


Potwierdzenie woli (docx)


Wniosek o przyjęcie kandydata (pdf)


Zarządzenie i terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego (docx)


WAŻNE! Zasady rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 (pdf)


Oświadczenie o wielodzietności (docx)


Oświadczenie o położeniu przedszkola względem miejsca zamieszkania/pracy (docx)


Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka (docx)